Obavijest za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Objavljeno 14. lipnja 2015

Obavijest za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja


Obavještavamo pravne i fizičke osobe – obrtnike koji su ishodili dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline, o obvezi polaganja stručnog ispita za djelatnike koji posjeduju uvjerenja izdana prije stupanja na snagu Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise („Narodne novine“, br. 3/13; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine. Sukladno članku 154. stavku 3. i 4. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11, 47/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i člancima 42. i 43. Pravilnika osobe koje servisiraju rashladne i klimatizacijske uređaje koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, moraju položiti stručni ispitu u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i Kategorije II najkasnije do 1. srpnja 2015. godine. U suprotnom će se sukladno članku 154. stavku 5. Zakona, pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima koji posjeduju dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode ista ukinuti.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da svaki Vaš djelatnik koji je ishodio uvjerenje za servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise prije stupanja na snagu Pravilnika, a obavlja djelatnost servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, obavezno treba položiti stručni ispit u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine. U suprotnom će Vam se ukinuti dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Centri za izobrazbu servisera


Ministarstvo zaštite okoliša prirode je izdalo suglasnost Hrvatskoj udruzi za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline (HURKT), OIB: 64803582302, Zagreb, Ivana Lučića 5, za provođenje programa izobrazbe za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline te klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

HURKT je ovlašteni nositelj programa izobrazbe za sljedeće programe:

Nepokretni rashladni i klimatizacijski uređaji te dizalice topline

Kategorija I – djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Kategorija II – djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova, a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari, te djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari

Kategorija III – djelatnost prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari

Kategorija IV – djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova ili o njima ovise, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova,a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari


Klimatizacijski sustavi u motornim vozilima (MAC)

Prikupljanje tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

Dodatne informacije o programu obuke možete pronaći na:
http://www.hurkt.hr/

HURKT Hrvatska udruga za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline